Je podporována jakákoliv konfigurace

Je podporována automatická výměna nástrojů, více vřeten, společné motory nebo pevné nástroje a součásti na robotu.